Inkubatorska stanica

Inkubatorska stanica

Inkubatorska stanica je smještena u Srnicama Donjim sa kapacitetom valionice je 115.200 jajnih mjesta sa mogućnošću proizvodnje 6.000.000 jednodnevnih pilića na godišnjem nivou. Izniman kvalitet jednodnevnih pilića baziramo na zaokruženoj proizvodnji, koju možemo pratiti od početka do kraja. Od rasplodnog jajeta koje proizvodimo na našim farmama do jednodnevnog pileta koje proizvodimo na našoj inkubatorskoj stanici. Kompletan proces proizvodnje je pod stalnim stručnim nadzorom doktora veterinarske medicine kao i veterinarskih tehničara. Kapacitetom kao i opremoma zadovoljavamo ISO i HACCAP standarde.

« 2 od 2 »