Kontakt

Poljovet d.o.o

Kontakt

Zvonko Deronjić, dr.vet.med.
+ 387 (0)61 139 012
e-mail: direktor@poljovet.com
Muamer Sarajlic vet. tehničar
+387 (0)61 424 980
Enesa Smajić, dr.vet.med.
+387 (0) 62 656-636
e-mail: enesa.smajic@poljovet.com
-
Amir Sarajlić, dr.vet.med.
+387 (0) 62 767 686
e-mail: amir.sarajlic@poljovet.com
Nada Džanić, mr.sci.dipl.ing.agronomije
+387 (0)62 991 008
e-mail: nada.dzanic@poljovet.com
Ergin Bjedić, dipl.ing.agronomije
+387 (0) 61 715 577
Nedeljka Taletović
+387 (0) 62 991 010
Dragoslav Baković
+387 (0) 62 340 350
e-mail: dragoslav.bakovic@poljovet.com