Farma tovnih junadi

Farma tovnih junadi

Od 2012 godine ušli smo u proces proizvodnje rasplodnih junadi po sistemu krava-tele pasmine Limousine. Početak proizvodnje je počeo sa cca 60 grla da bi se u 2016 godini taj broj povećao na cca 130 grla. Pasmina Limousine se odlikuje izrazitom otpornošću, dobrom kvalitetom mesa te lakim telenjem i ovo su bili razlozi zbog kojih smo se odlučila na ovu pasminu. Fama kao i svi ostali bjekti se nalazi pod stalnim nadzorom veterinara, tako da je zdravstveno stanje na zadovoljavajućem nivou.