Farma matično jato 2

Farma matično jato 2

U vlasništvu firme Poljovet d.o.o. se nalaze dvije farme matičnog jata teške linije kapaciteta 11 500 roditelja. Rasplodna jaja proizvedena na farmi se ulažu u vlastitu valionicu kao i za daljnju prodaju na domaće ali i inostrano tržište. Farma matično jato 2 je izgrađena 2015 godine, pod stalnim je nadzorom stručnog osoblja te kao i svi proizvodni pogoni u firmi Poljovet d.o.o., ISO i HACCP je certificirana od samog početka proizvodnje.