Germicidan Tabs

CM-TEST
lipanj 26, 2017
Protector Premium – Mreža za baliranje
srpanj 1, 2017

GERMICIDAN TABS

Dezinfekcija vode za napajanje-brzo rastvorljiva šumeća tableta na bazi NADCC (Natrijum-dihlor-iso-cijanurat)

Germicidan tabs su visoko djelujuće dezinfekcijske tablete koje sigurno i efikasno otklanjaju sve vrste klica u sustavima za napajanje domaćih i korisnih životinja.

NaDCC otopljen u vodi stvara hipo-hlornu kiselinu koja ima biocidno djelovanje kao natrijum-hipo-klorit. Zavisno od stepena zaprljanosti (kontaminacije) organskom materijom i mikroogranizmima Germicidan Tabs postepeno otpušta aktivni klor i efikasno djeluje kao baktericid, fungicid, sporicid i virucid.

Primjena:

  • Otvorena pojilišta – 1 tableta na 1000 litara vode
  • Tankovi za vodu – – 1 tableta na 1500 litara vode
  • Otopina za doziranje sistema cjevovoda– 1 tableta na 1 m3