Nuklospray Yogurt

Stručni skup za peradare i tehnologe
lipanj 30, 2016
Papir za piliće – INTRACHICK PAPER
lipanj 30, 2016

Mliječna zamjena za porasadi od prvog dana života.

Nuklospray Yoghurt je mliječna zamjenica za prasad od prvog dana života. Razvijena je kao prvi dodatak prehrani u životu prasadi koji u potpunosti zadovoljava glavne prehrambene potrebe mladih životinja.

Nuklospray Yogurt se daje prasadima od prvog dana do jedne sedmice prije odbića 2 puta dnevno. Pored povećanog prirasta, Nuklospray Yoghurtom se također osigurava i zdravlje životinja. Specijalni sastav Nuklospray Yoghurta potiče konzumaciju hrane i također stimulira razvijanje probavnog sistema.
Prednosti korištenja mliječne zamjenice za prasad Nuklospray Yoghurt

• Poboljšava unos hrane prije odbića, > 500 grama konzumirane suhe tvari
• Smanjenje mortaliteta 2 – 4 %
• Osigurava veći prirast tokom cijelog tova
• Lakši prelazak na suhu hranu
• Prasad prije izlazi iz tova

Način primjene:

Umješajte 400g praha u 1 litar vode, odnosno vreću 10kg u 25l vode.  Predhodno vodu zagrijte na 45°C a zatim ručnom mješalicom izmješajte da se mliječna zamjena potpuno rastvori u vodi, sipajte je u svjetlije posude kako bi bila lakše uočljiva za prasiće.

Pakovanje dostupno u prodaji: vreća 10kg

NUKLOSPRAY YOGHURT SADRŽI KISELINE KOJE NE PRIVLAČE MUHE

print_yoghurt_03